Halvtidsutvärdering » Kålbädden


Kålbädden

I kållandet växer det så det knakar. Bädden är till stor del uppbyggd av trädgårdskompost som finns i obegränsad mängd på kolonilottsområdet. Ovärderligt.Skriv en kommentar