Fem dumma frågor om marktäckning

120806 av Maria
Marktäckning med halm

Broccoli. Och så lite halm på det.

Jag har fått flera frågor om varför mina odlingsbäddar är täckta med halm och gräsklipp. Här följer därför ett försök att räta ut ett antal frågetecken kring ämnet marktäckning.

Vad menas med marktäckning och vad är det bra för?

Marktäckning innebär att man täcker över all öppen jord i odlingsbäddarna. Täcket hindrar fukten som finns i jorden från att avdunsta och genom att ljuset begränsas vid jordytan blir det svårt för fröogräs att etablera sig. Genom att täcka jorden minskar alltså behovet av både vattning och ogräsrensning.

Använder man ett organiskt material som täckning får man dessutom en förbättrad jordstruktur. Både maskar och mikroorganismer stortrivs nämligen under täcket och när det organiska materialet bryts ner ökar jordens mullhalt och bördigheten ökar.

Vilka olika material kan jag använda?

Här tar du förslagsvis vad som finns att tillgå. Halm, hö, gräsklipp, ogräsrens, skörderester, kompost, löv eller kanske sjögräs och tång. Färskt material bör finfördelas, tex genom att lägga det på marken och köra gräsklipparen över det.

Lägg ut materialet i odlingsbädden cirka 5 – 10 centimeter tjockt om det är färskt, det dubbla om det är halm eller annat torrt material.

När lägger jag på marktäckningen och när ska det bort?

Eftersom ljus är en förutsättning för att något ska växa över huvud taget kan du inte lägga på täcket förrän dina grödor är stora nog att nå ljuset. Alternativt lämnar du ordentligt med öppen jord kring såraderna.

Marktäcket lämnas med fördel kvar över vintern men till våren är det bäst att kratta det åt sidan. En täckning med halm kan nämligen minska temperaturen vid jordytan med så mycket som 6 grader eftersom det hindrar solen från att värma upp jorden.

Är marktäckning och täckodling samma sak?

Inte riktigt. Täckodling förutsätter att man använder ett färskt växtmaterial som marktäckning. Till exempel gräsklipp eller andra typer av sönderhackade grödor, vall eller varför inte ogräs som tistlar och nässlor. Det färska materialet tillför jorden all näring den behöver.

Finns det några nackdelar med marktäckning?

Ja, några mindre problem bör man vara medveten om. Sniglar kan trivas i fukten under täcket. Ett tunnare täcke kan vara lösningen.

Marktäckning kan även öka risken för frostskador eftersom värmeutstrålningen från marken minskar.

Ytterligare en sak man bör ha i åtanke är att det finns grödor som inte uppskattar fukten som täcket för med sig. Till exempel lök som ska avmogna eller sallad som är känslig för röta kring rothalsen.

Läs mer om marktäckning hos SLU eller hos FOBO.

 

Läs mer om: ,

En kommentar om “Fem dumma frågor om marktäckning”

  1. [...] en planerad växtföljd och täck dina odlingar med fiberduk. Ogräset kan du slippa med hjälp av marktäckning, eller så ser du rensningen som gratis [...]

Skriv en kommentar