Fem dumma frågor om ekologiskt jordbruk

130116 av Maria

Ekologisk mat är miljövänlig, nyttig och dyr. Eller? Här kommer fem “dumma” frågor på temat.

Vad är ekologiskt jordbruk och varför kostar den ekologiska maten mer än den “vanliga”?

Ekomorot

Ekomorot in progress.

I ekologiskt jordbruk strävar man efter att bevara och bygga upp jordens bördighet. I stället för att använda syntetiskt konstgödsel används förnyelsebara och i första hand platsnära resurser. Till exempel sker detta genom att odla baljväxter som fixerar kväve från luften och ger näring till jorden. För att motverka skadedjur och ogräs odlar man olika grödor efter varandra i en noga planerad växtföljd. Det ogräs som ändå växer bearbetas mekaniskt, tex rensas morotsraderna inte sällan för hand. Småskaligheten och den mekaniska ogräsbekämpningen gör att den ekologiska maten blir dyrare än den konventionellt odlade. Dessutom är avkastningen för den ekologiskt odlade grödan per areal ofta något lägre än vid konventionell odling.

Vad är problemet med konventionellt jordbruk?

Det vi idag kallar konventionell odling är historiskt sett ett väldigt nytt sätt att bruka jorden. Det påbörjades under 50-talet då den industriella framställningen av handelsgödsel tog fart. Förutom användningen av konstgödsel utmärks det konventionella jordbruket av monokulturer. När samma gröda odlas år efter år i stora bestånd försämras jordens och växternas motståndskraft mot skadegörare som insekter och svampar. För att hålla dessa skadegörare under kontroll är det konventionella jordbruket helt beroende av kemisk bekämpning. När du väljer den konventionellt odlade potatisen i matbutiken så är den i snitt besprutad 7,5 gånger under sin uppväxt. Man sprutar mot ogräs, mot svamp och för att blasten ska dö vid rätt tidpunkt. Exakt hur det konventionella jordbruket påverkar våra ekosystem på lång sikt vet vi inte idag. Men vad vi vet är att den biologiska mångfalden påverkas negativt och att kemiska bekämpningsmedel återfinns i både yt- och grundvatten långt ifrån den plats där de har användts.

Metod Konstgödsel Kemiska bekämpningsedel Kemiskt betat frö GMO
Konventionell odling ja ja ja ja
Ekologisk odling nej nej nej nej

Men det är så dyrt att köpa ekologisk mat, måste jag verkligen?

Många tycker att det är dyrt att handla ekologiskt. Jag vill hävda att problemet snarare är att den “vanliga” maten är för billig och därför framstår den ekologiska maten som dyr fast priset snarare är rimligt. Sedan början av 2000-talet lägger vi 12% av vår disponibla inkomst på livsmedel. Att jämföra med de 33% vi lade på 50-talet eller 25% på 70-talet. Känns det fortfarande dyrt? Börja då med att byta ut kaffe, bananer, vindruvor, mejeriprodukter, kött och potatis. Dessa produkter har Naturskyddsföreningen bedömt vara de värsta. I dag är bara 5% av bananerna som konsumeras i Sverige ekologiska, bättre kan vi!

Är ekologisk mat nyttigare än annan mat?

Hur gärna jag än vill svara ja på den här frågan så finns det mig veterligen ingen forskning som uppvisar skillnader när det gäller näringsvärden. Men för egen del räcker det med att veta att rester av bekämpningsmedel kan finnas i alla livsmedel som behandlats med bekämpningsmedel under odling, lagring eller transport. Speciellt skulle jag se upp med importerade livsmedel. När Naturskyddsföreningen testade konventionellt producerade viner återfanns bekämpningsmedel som EU klassar som cancerframkallande, mutagena, reproduktionshämmande eller hormonstörande i hälften av flaskorna.

Den här reklamfilmen från Änglamark har några år på nacken, men vi tar den i alla fall.

Jag odlar mina egna grönsaker, är de ekologiska?

blåkorn och roundup

Don’t do it.

Så länge du inte använder syntetiska bekämpningsmedel eller konstgödsel är det sannolikt att dina egna grönsaker är ekologiska. Exempel på icke ekologiska produkter som marknadsförs mot den privata marknaden är Blåkorn (konstgödsel) och Roundup (kemisk bekämpning mot ogräs). Välj istället naturgödsel som kogödsel eller gräsklipp, arbeta med en planerad växtföljd, använd marktäckning mot ogräs och täck dina odlingar med fiberduk mot ohyra.

Skriv en kommentar